Disclaimer

Deze website, de ontwerpen daarvan, de teksten en het beeldmateriaal zijn eigendom van Smart Tools bvba, Nieuwe Kerkstraat 3G, 9150 Kruibeke of van de wettige eigenaar(s) van wie een licentie is  verkregen. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Tools bvba.

Smart Tools bvba behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig is. De prijzen op deze website zijn in euro's excl.21% BTW op producten en diensten, en onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.

Smart Tools bvba is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Links in deze site die leiden naar websites buiten het domein van smarttools.be, welke geen eigendom zijn van Smart Tools bvba, zijn  ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van smarttools.be. Smart Tools bvba kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van gelinkte websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.