Verzenden & retourneren

PRIJS & VERZENDKOSTEN

Op bestellingen gedaan bij smarttools.be zijn de op het moment van bestelling in de online aanbieding genoemde prijzen van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief. De verzendkosten komen voor uw rekening en bedragen over het algemeen € 5,90 voor leveringen in België.
In geval van levering van bijzonder omvangrijke, zware of bijzonder waardevolle artikelen kunnen de verzendkosten hoger uitvallen.

Na het plaatsen van de bestelling zal de transportonderneming via e-mail contact met u opnemen om de levering van de goederen te regelen.

Wij behouden ons het recht voor elke inschrijving op de site smarttools.be te weigeren, evenals elke bestelling door een klant die lid is. We zijn niet verplicht onze aanbieding permanent te handhaven. Door een eventuele storing op de site zal aan al afgesloten verkoopcontracten geen afbreuk worden gedaan.
 
LEVERTIJDEN
 
smarttools.be probeert uw bestelling binnen 5 werkdagen bij u te bezorgen. Dit is wel afhankelijk van welke betaalmethode u kiest.
 

BESTELLING ZELF AFHALEN

Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen op volgende locaties: Smart Tools bvba, Nieuwe Kerkstraat 3G, 9150 Kruibeke. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op voor een afspraak.

ANNULEREN
 
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. 
Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien smarttools.be reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht.
 
RETOURNEREN

U beschikt over de mogelijkheid ons elk geleverd product om welke reden dan ook retourneren als u er niet tevreden mee bent. Voorwaarde daarbij is dat u ons binnen 14 dagen volgend op de datum van levering van het product schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat u het desbetreffende contract wenst te annuleren en het product op ons risico retourneert.
Bent u eenmaal in het bezit van goederen, dan bent u verplicht deze te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.
Heeft u er ons eenmaal van op de hoogte gesteld dat u uw recht tot herroeping wenst uit te oefenen, dan zal elk door ons gedebiteerd bedrag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw herroeping, aan u worden terugbetaald.
Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar Smart Tools bvba, Nieuwe Kerkstraat 3G, 9150 Kruibeke. Smart Tools bvba zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

We garanderen:
a) dat het product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd; en
b) dat het product voldoet aan de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de site of in onze omschrijving van het product op het moment van uw bestelling.
Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op onze site of in onze omschrijving van het product als zodanig. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.
We doen ons uiterste best om de producten in excellente staat te leveren. Wanneer u ons echter aangeeft dat de producten defect zijn, gaat u ermee akkoord de producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren.
Om u een oplossing te kunnen bieden voor een defect Product, kunnen we uw hulp en snelle mededeling van bepaalde informatie betreffende het product nodig hebben, inclusief:
a) specificatie van belangrijke details over de vermeende manier waarop het product beschadigd of defect is geraakt; en
b) toezending van de leveringsbon en andere soortgelijke informatie die we nodig hebben.
Als u wilt dat we het product repareren, vervangen of terugbetalen wanneer het product niet voldoet aan de bepalingen in het desbetreffende contract, en we constateren dat het product:
a) verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is; of
b) betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of
c) gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het product of die van de fabrikant; of
d) aangetast is door normale slijtage, na levering door ons, dan kunnen we naar eigen goeddunken beslissen het product niet te repareren, vervangen of u terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle redelijke vervoers- en servicekosten betaalt op basis van onze huidige standaardtarieven en kunnen we dit in rekening brengen op uw krediet- of debetkaart, of middels de betalingsgegevens die u ons heeft doorgegeven bij plaatsing van uw bestelling. We zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.
 

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Smart Tools bvba heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. 
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.